Substantiv Grupp 5

Comments
Studiestöd Studiestödet Studiestöd Studiestöden 0
Konsultbolag Konsultbolaget Konsultbolag Konsultbolagen 0
Bolag Bolaget Bolag Bolagen 0
Telefonbolag Telefonbolaget Telefonbolag Telefonbolagen 0
Kontoutdrag Kontoutdraget Kontoutdrag Kontoutdragen 0
Gräsklippare Gräsklipparen Gräsklippare Gräsklipparna 0
Ben Benet Ben Benen 0
Lår Låret Lår Låren 0
Vad Vadet Vad Vaden 0
Sommarlov Sommarlovet Sommarlov Sommarloven 0
Sommarhus Sommarhuset Sommarhus Sommarhusen 0
Kärl Kärlet Kärl Kärlen 0
Tack Tacket Tack Tacken 0
Behållare Behållaren Behållare Behållarna 0
Kar Karet Kar Karen 0
Sällskap Sällskapet Sällskap Sällskapen 0
Sällskapsrum Sällskapsrummet Sällskapsrum Sällskapsrummen 0
Tvivel Tvivlet Tvivel Tvivlen 0
Hasselmus Hasselmusen Hasselmöss Hasselmössen 0
Krusbär Krusbäret Krusbär Krusbären 0
Vinbär Vinbäret Vinbär Vinbären 0
Fikon Fikonet Fikon Fikonen 0
Partiledare Partiledaren Partiledare Partiledarna 0
Mottagningsbevis Mottagningsbeviset Mottagningsbevis Mottagningsbevisen 0
Antagningsprov Antagningsprovet Antagningsprov Antagningsproven 0
Antagningsbesked Antagningsbeskedet Antagningsbesked Antagningsbeskeden 0
Besked Beskedet Besked Beskeden 0
Frysskåp Frysskåpet Frysskåp Frysskåpen 0
Livsmedel Livsmedlet Livsmedel Livsmedlen 0
Bestick Besticket Bestick Besticken 0
Landsting Landstinget Landsting Landstingen 0
Plan Planet Plan Planen 0
Tillverkare Tillverkaren Tillverkare Tillverkarna 0
Mynt Myntet Mynt Mynten 0
Spädbarn Spädbarnet Spädbarn Spädbarnen 0
Lovord Lovordet Lovord Lovorden 0
Liggunderlag Liggunderlaget Liggunderlag Liggunderlagen 0
Beslutsunderlag Beslutsunderlaget Beslutsunderlag Beslutsunderlagen 0
Underlag Underlaget Underlag Underlagen 0
Konstverk Konstverket Konstverk Konstverken 0
Stift Stiftet Stift Stiften 0
Palats Palatset Palats Palatsen 0
Barndomshem Barndomshemmet Barndomshem Barndomshemmen 0
Minneskort Minneskortet minneskort Minneskorten 0
Slag Slaget Slag Slagen 0
Inlägg Inlägget Inlägg Inläggen 0
Uttryck Uttrycket Uttryck Uttrycken 0
Ordförråd Ordförrådet Ordförråd Ordförråden 0
Ägg Ägget Ägg Äggen 0
Ursprung Ursprunget Ursprung Ursprungen 0
Sabotage Sabotaget Sabotage Sabotagen 0
Återbetalning Återbetalningen Återbetalningar återbetalningarna 0
Utlägg Utlägget Utlägg Utläggen 0
Börshus Börshuset Börshus Börshusen 0
Läsare Läsaren Läsare Läsarna 0
Pinakotek Pinakoteket Pinakotek Pinakoteken 0
Diskotek Diskoteket Diskotek Diskoteken 0
Daktyliotek Daktylioteket Daktyliotek Daktylioteken 0
Cinematek Cinemateket Cinematek Cinemateken 0
Deckare Deckaren Deckare Deckarna 0
Ägare Ägaren Ägare Ägarna 0
Aggregationstillstånd Aggregationstillståndet Aggregationstillstånd Aggregationstillstånden 0
Skär Skäret Skär Skären 0
Kikare Kikaren Kikare Kikarna 0
Tillstånd Tillståndet Tillstånd Tillstånden 0
Får Fåret Får Fåren 0
Bär Bäret Bär Bären 0
Dygn Dygnet Dygn Dygnen 0
Ställ Stället Ställ Ställen 0
Vatten Vattnet Vatten Vattnen 0
Oväder Ovädret Oväder Ovädren 0
Väderstreck Väderstrecket Väderstreck Väderstrecken 0
lokförare lokföraren lokförare lokförarna 0
Moln Molnet Moln Molnen 0
Hagel Haglet Hagel Haglen 0
musikinstrument musikinstrumentet musikinstrument musikinstrumenten 0
Bokslut Bokslutet Bokslut Boksluten 0
Invånare Invånaren Invånare Invånarna 0
Grund Grundet Grund Grunden 0
Material Materialet Material Materialen 0
Anhängare Anhängaren Anhängare Anhängarna 0
Undantag Undantaget Undantag Undantagen 0
Vattenkokare Vattenkokaren Vattenkokare Vattenkokarna 0
Piano Pianot Pianon Pianona 0
talare talaren talare talarna 0
Lyssnare Lyssnaren Lyssnare Lyssnarna 0
päron päronet päron päronen 0
lexikon lexikonet lexikon lexikonen 0
totalbelopp totalbeloppet totalbelopp totalbeloppen 0
betalningssätt betalningssättet betalningssätt betalningssätten 0
regelverk regelverket regelverk regelverken 0
föremål föremålet föremål föremålen 0
fordon fordonet fordon fordonen 0
spårfordon spårfordonet spårfordon spårfordonen 0
sammanhang sammanhanget sammanhang sammanhangen 0
arrangemang arrangemanget arrangemang arrangemangen 0
Evenemang Evenemanget Evenemang Evenemangen 0
varsel varslet varsel varslen 0
uppgiftslämnare uppgiftslämnaren uppgiftslämnare uppgiftslämnarna 0
meddelare meddelaren meddelare meddelarna 0