Släcka Släck Släcker Släckte Släckt

Verb, Grupp 2B
Engelska : Turn off, Extinguish, Quench
Huvudformer Infinitiv
(grundform)
(att, hjälpverb)
Imperativ!  Presens
(nu)
Preteritum
(då)
Supinum/
Perfekt
(har/hade)
Aktiv  släcka släck! släcker släckte släckt
Passiv släckas släcks släcktes släckts
Perfekt Infinitiv att ha släckt
Perfekt har släckt
Pluskvamperfekt hade släckt
Futurum (bestämmer) ska släcka
Futurum (inte bestämmer) kommer att släcka
Presens particip släckande
Perfekt particip släckt
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *