Substantiv Grupp 4

Comments
e-postmeddelande e-postmeddelandet e-postmeddelanden e-postmeddelanden 0
Knä Knät Knän Knäna 0
Knä Knäet Knän Knäna 0
Kollo Kollot Kollon Kollona 0
Umgänge Umgänget Umgängen Umgängena 0
Granatäpple Granatäpplet Granatäpplen Granatäpplena 0
Drama Dramat Draman Dramerna 0
Filmarkiv Filmarkivet Filmarkiv Filmarkiven 0
Landområde Landområdet Landområden Landområdena 0
Spö Spöet Spön Spöna 0
Metspö Metspöet Metspön Metspöna 0
Ansikte Ansiktet Ansikten Ansiktena 0
Hjärta Hjärtat Hjärtan Hjärtana 0
framträdande framträdandet framträdanden framträdandena 0
musikstycke musikstycket musikstycken musikstyckena 0
schampo schampot schampon schampona 0
medvetande medvetandet medvetanden medvetandena 0
biträde biträdet biträden biträdena 0
framförande framförandet framföranden framförandena 0
beställningsarbete beställningsarbetet beställningsarbeten beställningsarbetena 0
Samboförhållande Samboförhållandet Samboförhållanden Samboförhållandena 0
Förhållande Förhållandet Förhållanden Förhållandena 0
Sammanträffande Sammanträffandet Sammanträffanden Sammanträffandena 0
Antagande Antagandet Antaganden Antagandena 0
Genmäle Genmälet Genmälen Genmälena 0
Arbetstillfälle Arbetstillfället Arbetstillfällen Arbetstillfällena 0
Snickeriarbete Snickeriarbetet Snickeriarbeten Snickeriarbetena 0
Kroppsarbete Kroppsarbetet Kroppsarbeten Kroppsarbetena 0
Hushållsarbete Hushållsarbetet Hushållsarbeten Hushållsarbetena 0
cv cv:t cv:n cv:na 0
Yrkesområde Yrkesområdet Yrkesområden Yrkesområdena 0
Syfte Syftet Syften Syftena 0
Schema Schemat Scheman Schemana 0
Öppnande Öppnandet Öppnanden Öppnandena 0
Saldo Saldot Saldon Saldona 0
Ansvarsområde Ansvarsområdet Ansvarsområden Ansvarsområdena 0
Styrelsemöte Styrelsemötet Styrelsemöten Styrelsemötena 0
Industriområde Industriområdet Industriområden Industriområdena 0
Bankkonto Bankkontot Bankkonton Bankkontona 0
Yrke Yrket Yrken Yrkena 0
Måste Måstet Måsten Måstena 0
Öga Ögat Ögon Ögonen 0
Självförtroende Självförtroendet Självförtroenden Självförtroendena 0
Påstående Påståendet Påståenden Påståendena 0
Konto Kontot Konton Kontona 0
Äpple Äpplet Äpplen Äpplena 0
Kvitto Kvittot Kvitton Kvittona 0
Ämne Ämnet Ämnen Ämnena 0
Boende Boendet Boenden Boendena 0
Månggifte Månggiftet Månggiften Månggiftena 0
Tillfälle Tillfället Tillfällen Tillfällena 0
Årsmöte Årsmötet Årsmöten Årsmötena 0
Se Se Ser Såg Sett 0
Huvud Huvudet Huvuden Huvudena 0
Värde Värdet Värden Värdena 0
Område Området Områden Områdena 0
Samhälle Samhället Samhällen Samhällena 0
Måste 0
Arbete Arbetet Arbeten Arbetena 0
Utseende Utseendet Utseenden Utseendena 0
Öra Örat Öron Öronen 0
Förkläde Förklädet Förkläden Förklädena 0
Förarsäte Förarsätet Förarsäten Förarsätena 0
Butiksbiträde Butiksbiträdet Butiksbiträden Butiksbiträdena 0
Intresse Intresset Intressen Intressena 0
Beteende Beteendet Beteenden Beteendena 0
Växa Väx Växer Växte Vuxit 0
Minne Minnet Minnen Minnena 0
Bälte Bältet Bälten Bältena 0
Ärende Ärendet Ärenden Ärendena 0
Meddelande Meddelandet Meddelanden Meddelandena 0
Suddgummi Suddgummit Suddgummin suddgummina 0
Linne Linnet Linnen Linnena 0
Öde Ödet Öden Ödena 0
Erbjudande Erbjudandet Erbjudanden Erbjudandena 0
Märke Märket Märken Märkena 0
Möte Mötet Möten Mötena 0