Substantiv

Comments
Partiledare Partiledaren Partiledare Partiledarna 0
Spenat Spenaten 0
Rotfrukt Rotfrukten Rotfrukter Rotfrukterna 0
Hygien Hygienen 0
Mottagningsbevis Mottagningsbeviset Mottagningsbevis Mottagningsbevisen 0
Antagningsprov Antagningsprovet Antagningsprov Antagningsproven 0
Antagningsbesked Antagningsbeskedet Antagningsbesked Antagningsbeskeden 0
Besked Beskedet Besked Beskeden 0
Ansvar Ansvaret 0
Äggula Äggulan Äggulor Äggulorna 0
Mikrovågsugn Mikrovågsugnen Mikrovågsugnar Mikrovågsugnarna 0
Ugn Ugnen Ugnar Ugnarna 0
Frysskåp Frysskåpet Frysskåp Frysskåpen 0
Livsmedel Livsmedlet Livsmedel Livsmedlen 0
Mugg Muggen Muggar Muggarna 0
Bestick Besticket Bestick Besticken 0
Dukning Dukningen Dukningar Dukningarna 0
Hylla Hyllan Hyllor Hyllorna 0
Inköpslista Inköpslistan Inköpslistor Inköpslistorna 0
Räcka Räckan Räckor Räckorna 0
Landsting Landstinget Landsting Landstingen 0
Stat Staten Stater Staterna 0
Plan Planet Plan Planen 0
Plan Planen Planer Planerna 0
Narkotika Narkotikan 0
Snus Snuset 0
Stämpel Stämpeln Stämplar Stämplarna 0
Tillverkningsland Tillverkningslandet Tillverkningsländer Tillverkningsländerna 0
Tillverkare Tillverkaren Tillverkare Tillverkarna 0
Mynt Myntet Mynt Mynten 0
Smitta Smittan Smittor Smittorna 0
Spädbarn Spädbarnet Spädbarn Spädbarnen 0
Kikhosta Kikhostan 0
Brottslighet Brottsligheten 0
Rättsregel Rättsregeln Rättsregler Rättsreglerna 0
Lag Lagen 0
Olaglighet Olagligheten Olagligheter Olagligheterna 0
Lovord Lovordet Lovord Lovorden 0
Beröm Berömmet 0
Rosa 0
Böj Böjen Böjar Böjarna 0
Liggunderlag Liggunderlaget Liggunderlag Liggunderlagen 0
Beslutsunderlag Beslutsunderlaget Beslutsunderlag Beslutsunderlagen 0
Underlag Underlaget Underlag Underlagen 0
Växtfärgning Växtfärgningen Växtfärgningar Växtfärgningarna 0
Färgning Färgningen Färgningar Färgningarna 0
Kulör Kulörn Kulörer Kulörerna 0
Tillverkning Tillverkningen Tillverkningar Tillverkningarna 0
Produkt Produkten Produkter Produkterna 0
Konstverk Konstverket Konstverk Konstverken 0
Dimension Dimensionen Dimensioner Dimensionerna 0
Staty Statyn Statyer Statyerna 0
Biskop Biskopen Biskopar Biskoparna 0
Stift Stiftet Stift Stiften 0
Domkyrka Domkyrkan Domkyrkor Domkyrkorna 0
Palats Palatset Palats Palatsen 0
Barndomshem Barndomshemmet Barndomshem Barndomshemmen 0
Barndom Barndomen 0
Minnesbild Minnesbilden Minnesbilder Minnesbilderna 0
Minneskort Minneskortet minneskort Minneskorten 0
Digitalkamera Digitalkameran Digitalkameror Digitalkamerorna 0
Skyskrapa Skyskrapan Skyskrapor Skyskraporna 0
Ritning Ritningen Ritningar Ritningarna 0
Tidsbegränsning Tidsbegränsningen Tidsbegränsningar Tidsbegränsningarna 0
Begränsning Begränsningen Begränsningar Begränsningarna 0
Blyertspenna Blyertspennan Blyertspennor Blyertspennorna 0
Konstnär Konstnären Konstnärer Konstnärerna 0
Dirigent Dirigenten Dirigenter Dirigenterna 0
Orkester Orkestern Orkestrar Orkestrarna 0
Artist Artisten Artister Artisterna 0
Låt Låten Låtar Låtarna 0
Hit Hitten Hits Hitsen 0
Hit Hitten Hittar Hittarna 0
Humor Humorn 0
Slag Slaget Slag Slagen 0
Medium Mediet Media Media 0
Medium Mediet Medier Medierna 0
Inlägg Inlägget Inlägg Inläggen 0
Ursäkta Ursäkta Ursäktar Ursäktade Ursäktat 0
Ursäkt Ursäkten Ursäkter Ursäkterna 0
Gäst Gästen Gäster Gästerna 0
Insekt Insekten Insekter Insekterna 0
Tisdag Tisdagen Tisdagar Tisdagarna 0
Rand Randen Ränder Ränderna 0
Uttryck Uttrycket Uttryck Uttrycken 0
Förmåga Förmågan Förmågor Förmågorna 0
Hållfasthet Hållfastheten 0
Hållbarhet Hållbarheten 0
Styrka Styrkan Styrkor Styrkorna 0
Porträtt Porträttet Porträtt Porträtten 0
Måleri Måleriet Målerier Målerierna 0
Skulptur Skulpturen Skulpturer Skulpturerna 0
Opposition Oppositionen Oppositioner Oppositionerna 0
Privatperson Privatpersonen Privatpersoner Privatpersonerna 0
Ordförråd Ordförrådet Ordförråd Ordförråden 0
Donator Donatorn Donatorer Donatorerna 0
Ägg Ägget Ägg Äggen 0
Spermie Spermien Spermier Spermierna 0
Ursprung Ursprunget Ursprung Ursprungen 0
Sabotage Sabotaget Sabotage Sabotagen 0