Substantiv Grupp 3

Comments
Bonde Bonden Bönder Bönderna 0
Pension Pensionen Pensioner Pensionerna 0
Stipendium Stipendiet Stipendier Stipendierna 0
Pensionär Pensionären Pensionärer Pensionärerna 0
Konsult Konsulten Konsulter Konsulterna 0
Vad Vaden Vader Vaderna 0
Fot Foten Fötter Fötterna 0
Alg Algen Alger Algerna 0
Kryddväxt Kryddväxten Kryddväxter Kryddväxterna 0
Majonnäs Majonnäsen Majonnäser Majonnäserna 0
Fett Fettet Fetter Fetterna 0
Mejladress Mejladressen Mejladresser Mejladresserna 0
Ovisshet Ovissheten Ovissheter Ovissheterna 0
Tvetydighet Tvetydigheten Tvetydigheter Tvetydigheterna 0
Tveksamhet Tveksamheten Tveksamheter Tveksamheterna 0
Hasselnöt Hasselnöten Hasselnötter Hasselnötterna 0
Nöt Nöten Nötter Nötterna 0
Cashewnöt Cashewnöten Cashewnötter Cashewnötterna 0
Yoghurtsås Yoghurtsåsen Yoghurtsåser Yoghurtsåserna 0
Mejeri Mejeriet Mejerier Mejerierna 0
bakterie bakterien bakterier bakterierna 0
Kolhydrat Kolhydraten Kolhydrater Kolhydraterna 0
Aprikos Aprikosen Aprikoser Aprikoserna 0
Passionsfrukt Passionsfrukten Passionsfrukter Passionsfrukterna 0
Lime Limen Limer Limerna 0
Ananas Ananasen Ananaser Ananaserna 0
Rotfrukt Rotfrukten Rotfrukter Rotfrukterna 0
Stat Staten Stater Staterna 0
Plan Planen Planer Planerna 0
Tillverkningsland Tillverkningslandet Tillverkningsländer Tillverkningsländerna 0
Rättsregel Rättsregeln Rättsregler Rättsreglerna 0
Olaglighet Olagligheten Olagligheter Olagligheterna 0
Kulör Kulörn Kulörer Kulörerna 0
Produkt Produkten Produkter Produkterna 0
Dimension Dimensionen Dimensioner Dimensionerna 0
Staty Statyn Statyer Statyerna 0
Minnesbild Minnesbilden Minnesbilder Minnesbilderna 0
Konstnär Konstnären Konstnärer Konstnärerna 0
Dirigent Dirigenten Dirigenter Dirigenterna 0
Artist Artisten Artister Artisterna 0
Medium Mediet Medier Medierna 0
Ursäkt Ursäkten Ursäkter Ursäkterna 0
Gäst Gästen Gäster Gästerna 0
Insekt Insekten Insekter Insekterna 0
Rand Randen Ränder Ränderna 0
Porträtt Porträttet Porträtt Porträtten 0
Måleri Måleriet Målerier Målerierna 0
Skulptur Skulpturen Skulpturer Skulpturerna 0
Opposition Oppositionen Oppositioner Oppositionerna 0
Privatperson Privatpersonen Privatpersoner Privatpersonerna 0
Donator Donatorn Donatorer Donatorerna 0
Spermie Spermien Spermier Spermierna 0
Dialog Dialogen Dialoger Dialogerna 0
Genre Genren Genrer Genrerna 0
trilogi trilogin trilogier trilogierna 0
Konstform Konstformen Konstformer Konstformerna 0
Byggnad Byggnaden Byggnader Byggnaderna 0
Skräckroman Skräckromanen Skräckromaner Skräckromanerna 0
Komedi Komedin Komedier Komedierna 0
Drama Dramat Dramer Dramerna 0
Detektivroman Detektivromanen Detektivromaner Detektivromanerna 0
Spelpjäs Spelpjäsen Spelpjäser Spelpjäserna 0
Teaterpjäs Teaterpjäsen Teaterpjäser Teaterpjäserna 0
Pjäs Pjäsen Pjäser Pjäserna 2
Avisering Aviseringen Aviseringar Aviseringarna 0
Gas Gasen Gaser Gaserna 0
Luft Luften Lufter Lufterna 0
Volym Volymen Volymer Volymerna 0
Sfär Sfären Sfärer Sfärerna 0
Tillsägelse Tillsägelsen Tillsägelser Tillsägelserna 0
Kraft Kraften Krafter Krafterna 0
Brist Bristen Brister Bristerna 0
Hastighetsmätare Hastighetsmätaren Hastighetsmätare Hastighetsmätarna 0
Kontroll Kontrollen Kontroller Kontrollerna 0
Hastighetskontroll Hastighetskontrollen Hastighetskontroller Hastighetskontrollerna 0
Grundvattennivå Grundvattennivån Grundvattennivåer Grundvattennivåerna 0
Nivå Nivån Nivåer Nivåerna 0
Vindhastighet Vindhastigheten Vindhastigheter Vindhastigheterna 0
Hastighetsgräns Hastighetsgränsen Hastighetsgränser Hastighetsgränserna 0
Orkan Orkanen Orkaner Orkanerna 0
Sekund Sekunden Sekunder Sekunderna 0
Väderprognos Väderprognosen Väderprognoser Väderprognoserna 0
Väderleksrapport Väderleksrapporten Väderleksrapporter Väderleksrapporterna 0
Berggrund Berggrunden Berggrunder Berggrunderna 0
Vulkan Vulkanen Vulkaner Vulkanerna 0
järnvägslinje järnvägslinjen järnvägslinjer järnvägslinjerna 0
Biljett Biljetten Biljetter Biljetterna 0
Strand Stranden Stränder Stränderna 0
Kust Kusten Kuster Kusterna 0
Röstlängd Röstlängden Röstlängder Röstlängderna 0
Fågelfamilj Fågelfamiljen Fågelfamiljer Fågelfamiljerna 0
Omständighet Omständigheten Omständigheter Omständigheterna 0
Meningsfrände Meningsfränden Meningsfränder Meningsfränderna 0
Sympatisör Sympatisören Sympatisörer Sympatisörerna 0
Muslim Muslimen Muslimer Muslimerna 0
Katolik Katoliken Katoliker Katolikerna 0
Florist Floristen Florister Floristerna 0
Gitarrist Gitarristen Gitarrister Gitarristerna 0
Gitarr Gitarren Gitarrer Gitarrerna 0
Geni Geniet Genier Genierna 0