Substantiv Grupp 2

Comments
App Appen Appar Apparna 0
Skörd Skörden Skördar Skördarna 0
Hals Halsen Halsar Halsarna 0
Rygg Ryggen Ryggar Ryggarna 0
Vad Vaden Vadar Vadarna 0
Mun Munnen Munnar Munnarna 0
Kropp Kroppen Kroppar Kropparna 0
Dubbelmening Dubbelmeningen Dubbelmeningar Dubbelmeningarna 0
Del Delen Delar Delarna 0
Yoghurt Yoghurten Yoghurtar Yoghurtarna 0
Mikrovågsugn Mikrovågsugnen Mikrovågsugnar Mikrovågsugnarna 0
Ugn Ugnen Ugnar Ugnarna 0
Mugg Muggen Muggar Muggarna 0
Dukning Dukningen Dukningar Dukningarna 0
Stämpel Stämpeln Stämplar Stämplarna 0
Böj Böjen Böjar Böjarna 0
Växtfärgning Växtfärgningen Växtfärgningar Växtfärgningarna 0
Färgning Färgningen Färgningar Färgningarna 0
Tillverkning Tillverkningen Tillverkningar Tillverkningarna 0
Biskop Biskopen Biskopar Biskoparna 0
Ritning Ritningen Ritningar Ritningarna 0
Tidsbegränsning Tidsbegränsningen Tidsbegränsningar Tidsbegränsningarna 0
Begränsning Begränsningen Begränsningar Begränsningarna 0
Orkester Orkestern Orkestrar Orkestrarna 0
Låt Låten Låtar Låtarna 0
Hit Hitten Hittar Hittarna 0
Tisdag Tisdagen Tisdagar Tisdagarna 0
Skildring Skildringen Skildringar Skildringarna 0
Bok Boken Bokar Bokarna 0
Diktsamling Diktsamlingen Diktsamlingar Diktsamlingarna 0
Skolföreställning Skolföreställningen Skolföreställningar Skolföreställningarna 0
Operaföreställning Operaföreställningen Operaföreställningar Operaföreställningarna 0
Filmatisering Filmatiseringen Filmatiseringar Filmatiseringarna 0
Förvaltning Förvaltningen Förvaltningar Förvaltningarna 0
Ytspänning Ytspänningen Ytspänningar Ytspänningarna 0
Droppe Droppen Droppar Dropparna 0
Vattendroppe Vattendroppen Vattendroppar Vattendropparna 0
Klippö Klippön Klippöar Klippöarna 0
Kobbe Kobben Kobbar Kobbarna 0
Holme Holmen Holmar Holmarna 0
Ö Ön Öar Öarna 0
Uppmaning Uppmaningen Uppmaningar Uppmaningarna 0
Förteckning Förteckningen Förteckningar Förteckningarna 0
Innehållsförteckning Innehållsförteckningen Innehållsförteckningar Innehållsförteckningarna 0
Kris Krisen Kriser Kriserna 0
Plantering Planteringen Planteringar Planteringarna 0
åker åkern åkrar åkrarna åkers åkerns åkrars åkrarnas 0
Buske Busken Buskar Buskarna 0
Berghäll Berghällen Berghällar Berghällarna 0
Eld Elden Eldar Eldarna 0
Hörövning Hörövningen Hörövningar Hörövningarna 0
Vindby Vindbyn Vindbyar Vindbyarna 0
Hög Högen Högar Högarna 0
Jord Jorden Jordar Jordarna 0
Vårbudget Vårbudgeten Vårbudgetar Vårbudgetarna 0
Blixt Blixten Blixtar Blixtarna 0
anordning anordningen anordningar anordningarna 0
Kudde Kudden Kuddar Kuddarna 0
Bulle Bullen Bullar Bullarna 0
Nyckel Nyckeln Nycklar Nycklarna 0
kasse kassen kassar kassarna kasses kassens kassars kassarnas 0
Mor Modern Mödrar Mödrarna 0
Öken Öknen Öknar Öknarna 0
Afton Aftonen Aftnar Aftnarna 0
Syster Systern Systrar Systrarna 0
Skärgård Skärgården Skärgårdar Skärgårdarna 0
Vägg Väggen Väggar Väggarna 0
Pappersfaktura Pappersfakturan Pappersfakturor Pappersfakturorna 0
Arm Armen Armar Armarna 0
Fru Frun Fruar Fruarna 0
Regnskog Regnskogen Regnskogar Regnskogarna 0
Befolkning Befolkningen Befolkningar Befolkningarna 0
Uppfattning Uppfattningen Uppfattningar Uppfattningarna 0
Lammstek Lammsteken Lammstekar Lammstekarna 0
Båt Båten Båtar Båtarna 0
spårvagn spårvagnen spårvagnar spårvagnarna 0
Kam Kammen Kammar Kammarna 0
Bro Bron Broar Broarna 0
rulle rullen rullar rullarna 0
vante vanten vantar vantarna 0
Hundring Hundringen Hundringar Hundringarna 0
Böjning Böjningen Böjningar Böjningarna 0
underhållning underhållningen underhållningar underhållningarna 0
fästanordning fästanordningen fästanordningar fästanordningarna 0
grundval grundvalen grundvalar grundvalarna 0
motivering motiveringen motiveringar motiveringarna 0
ansträngning ansträngningen ansträngningar ansträngningarna 0
belastning belastningen belastningar belastningarna 0
påfrestning påfrestningen påfrestningar påfrestningarna 0
tillämpning tillämpningen tillämpningar tillämpningarna 0
lynchning lynchningen lynchningar lynchningarna 0
lagstiftning lagstiftningen lagstiftningar lagstiftningarna 0
förordning förordningen förordningar förordningarna 0
järnväg järnvägen järnvägar järnvägarna 0
stråle strålen strålar strålarna 0
vinkel vinkeln vinklar vinklarna 0
bäring bäringen bäringar bäringarna 0
riktning riktningen riktningar riktningarna 0
sammanställning sammanställningen sammanställningar sammanställningarna 0
enhetscirkel enhetscirkeln enhetscirklar enhetscirklarna 0