Hindra Hindra Hindrar Hindrade Hindrat

Verb, Grupp 1
Engelska : Prevent, Hamper
Huvudformer Infinitiv
(grundform)
(att, hjälpverb)
Imperativ!  Presens
(nu)
Preteritum
(då)
Supinum/
Perfekt
(har/hade)
Aktiv  hindra hindra hindrar hindrade hindrat
Passiv hindras   hindras hindrades hindrats
Perfekt Infinitiv att ha hindrat
Perfekt har hindrat
Pluskvamperfekt hade hindrat
Futurum (bestämmer) ska hindra
Futurum (inte bestämmer) kommer att hindra
Presens particip hindrande
Perfekt particip hindrad

Exempel

hindra (Infinitiv)

  • Stäng dörrar för att hindra rökspridning! (läs mer)
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *