Avgöra Avgör Avgör Avgjorde Avgjort

Verb, Grupp 4
Engelska : Determine, Decide
Huvudformer Infinitiv
(grundform)
(att, hjälpverb)
Imperativ!  Presens
(nu)
Preteritum
(då)
Supinum/
Perfekt
(har/hade)
Aktiv  avgöra avgör avgör avgjorde avgjort
Passiv avgöras avgörs (avgöres) avgjordes avgjorts
Perfekt Infinitiv att ha avgjort
Perfekt har avgjort
Pluskvamperfekt hade avgjort
Futurum (bestämmer) ska avgöra
Futurum (inte bestämmer) kommer att avgöra
Presens particip avgörande, avgörandes
Perfekt particip avgjord
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *