Vinna Vinn Vinner Vann Vunnit

Verb, Grupp 4
Engelska : Win
Huvudformer Infinitiv
(grundform)
(att, hjälpverb)
Imperativ!  Presens
(nu)
Preteritum
(då)
Supinum/
Perfekt
(har/hade)
Aktiv  vinna vinn! vinner vann vunnit
Passiv vinnas vinns vanns vunnits
Perfekt Infinitiv att ha vunnit
Perfekt har vunnit
Pluskvamperfekt hade vunnit
Futurum (bestämmer) ska vinna
Futurum (inte bestämmer) kommer att vinna
Presens particip vinnande
Perfekt particip vunnen
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *