Växa Väx Växer Växte Vuxit

Verb, Grupp 4
Engelska : Grow, Expand, Increase
Huvudformer Infinitiv
(grundform)
(att, hjälpverb)
Imperativ!  Presens
(nu)
Preteritum
(då)
Supinum/
Perfekt
(har/hade)
Aktiv  växa  väx  växer  växte  vuxit
Passiv växas växes växtes  vuxits
Perfekt Infinitiv att ha vuxit
Perfekt har vuxit
Pluskvamperfekt hade vuxit
Futurum (bestämmer) ska växa
Futurum (inte bestämmer) kommer att växa
Presens particip växande, växandes
Perfekt particip en vuxen (växt) + substantiv
ett vuxet (växt) + substantiv
den/det/de vuxna (växta) + substantiv

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *