Vänta Vänta Väntar Väntade Väntat

Verb, Grupp 1
Engelska : Wait
Huvudformer Infinitiv
(grundform)
(att, hjälpverb)
Imperativ!  Presens
(nu)
Preteritum
(då)
Supinum/
Perfekt
(har/hade)
Aktiv  vänta vänta! väntar väntade väntat
Passiv väntas väntas väntades väntats
Perfekt Infinitiv att ha väntat
Perfekt har väntat
Pluskvamperfekt hade väntat
Futurum (bestämmer) ska vänta
Futurum (inte bestämmer) kommer att vänta
Presens particip väntande
Perfekt particip väntad
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *