Utsätta Utsätt Utsätter Utsatte Utsatt

Verb, Grupp 4
Engelska : Expose
Huvudformer Infinitiv
(grundform)
(att, hjälpverb)
Imperativ!  Presens
(nu)
Preteritum
(då)
Supinum/
Perfekt
(har/hade)
Aktiv  utsätta utsätt utsätter utsatte utsatt
Passiv utsättas   utsätts utsattes utsatts
Perfekt Infinitiv att ha utsatt
Perfekt har utsatt
Pluskvamperfekt hade utsatt
Futurum (bestämmer) ska utsätta
Futurum (inte bestämmer) kommer att utsätta
Presens particip utsättande
Perfekt particip utsatt
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *