Tveka Tveka Tvekar Tvekade Tvekat

Verb, Grupp 1
Engelska : Hesitate
Huvudformer Infinitiv
(grundform)
(att, hjälpverb)
Imperativ!  Presens
(nu)
Preteritum
(då)
Supinum/
Perfekt
(har/hade)
Aktiv  tveka  tveka  tvekar  tvekade  tvekat
Passiv          
Perfekt Infinitiv att ha tvekat
Perfekt har tvekat
Pluskvamperfekt hade tvekat
Futurum (bestämmer) ska tveka
Futurum (inte bestämmer) kommer att tveka
Presens particip tvekande, tvekandes
Perfekt particip avgjord
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *