Titta Titta Tittar Tittade Tittat

Verb, Grupp 1
Engelska : Look, See
Huvudformer Infinitiv
(grundform)
(att, hjälpverb)
Imperativ!  Presens
(nu)
Preteritum
(då)
Supinum/
Perfekt
(har/hade)
Aktiv  titta titta! tittar tittade tittat
Passiv tittas tittas tittades tittats
Perfekt Infinitiv att ha ställt
Perfekt har ställt
Pluskvamperfekt hade ställt
Futurum (bestämmer) ska ställa
Futurum (inte bestämmer) kommer att ställa
Presens particip ställande
Perfekt particip ställd
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *