Tillhöra Tillhör Tillhör Tillhörde Tillhört

Verb, Grupp 2B
Engelska : Belong
Huvudformer Infinitiv
(grundform)
(att, hjälpverb)
Imperativ!  Presens
(nu)
Preteritum
(då)
Supinum/
Perfekt
(har/hade)
Aktiv  tillhöra tillhör tillhör tillhörde tillhört
Passiv          
Perfekt Infinitiv att ha tillhört
Perfekt har tillhört
Pluskvamperfekt hade tillhört
Futurum (bestämmer) ska tillhöra
Futurum (inte bestämmer) kommer att tillhöra
Presens particip tillhörande
Perfekt particip
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *