Tappa Tappa Tappar Tappade Tappat

Verb, Grupp 1
Engelska : Drop, Fall, Lose 
Huvudformer Infinitiv
(grundform)
(att, hjälpverb)
Imperativ!  Presens
(nu)
Preteritum
(då)
Supinum/
Perfekt
(har/hade)
Aktiv  tappa tappa! tappar tappade tappat
Passiv tappas tappas tappades tappats
Perfekt Infinitiv att ha tappat
Perfekt har tappat
Pluskvamperfekt hade tappat
Futurum (bestämmer) ska tappa
Futurum (inte bestämmer) kommer att tappa
Presens particip tappande
Perfekt particip tappad
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *