Tälta Tälta Tältar Tältade Tältat

Verb, Grupp 1
Engelska : Tent, Camp
Huvudformer Infinitiv
(grundform)
(att, hjälpverb)
Imperativ!  Presens
(nu)
Preteritum
(då)
Supinum/
Perfekt
(har/hade)
Aktiv  tälta tälta! tältar tältade tältat
Passiv tältas tältas tältades tältats
Perfekt Infinitiv att ha tältat
Perfekt har tältat
Pluskvamperfekt hade tältat
Futurum (bestämmer) ska tälta
Futurum (inte bestämmer) kommer att tälta
Presens particip tältande
Perfekt particip tältad
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *