Spela Spela Spelar Spelade Spelat

Verb, Grupp 1
Engelska : Play
Huvudformer Infinitiv
(grundform)
(att, hjälpverb)
Imperativ!  Presens
(nu)
Preteritum
(då)
Supinum/
Perfekt
(har/hade)
Aktiv  spela spela! spelar spelade spelat
Passiv spelas spelas spelades spelats
Perfekt Infinitiv att ha spelat
Perfekt har spelat
Pluskvamperfekt hade spelat
Futurum (bestämmer) ska spela
Futurum (inte bestämmer) kommer att spela
Presens particip spelande
Perfekt particip spelad
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *