Slutföra Slutför Slutför Slutförde Slutfört

Verb, Grupp 2A
Engelska : Complete
Huvudformer Infinitiv
(grundform)
(att, hjälpverb)
Imperativ!  Presens
(nu)
Preteritum
(då)
Supinum/
Perfekt
(har/hade)
Aktiv  slutföra slutför! slutför slutförde slutfört
Passiv slutföras slutförs slutfördes slutförts
Perfekt Infinitiv att ha slutfört
Perfekt har slutfört
Pluskvamperfekt hade slutfört
Futurum (bestämmer) ska slutföra
Futurum (inte bestämmer) kommer att slutföra
Presens particip slutförande
Perfekt particip slutförd
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *