Segra Segra Segrar Segrade Segrat

Verb, Grupp 1
Engelska : Win, Prevail
Huvudformer Infinitiv
(grundform)
(att, hjälpverb)
Imperativ!  Presens
(nu)
Preteritum
(då)
Supinum/
Perfekt
(har/hade)
Aktiv  segra segra! segrar segrade segrat
Passiv segras segras segrades segrats
Perfekt Infinitiv att ha segrat
Perfekt har segrat
Pluskvamperfekt hade segrat
Futurum (bestämmer) ska segra
Futurum (inte bestämmer) kommer att segra
Presens particip segrande
Perfekt particip segrad
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *