Rosa Rosa Rosar Rosade Rosat

Verb, Grupp 1
Engelska : praise
Huvudformer Infinitiv
(grundform)
(att, hjälpverb)
Imperativ!  Presens
(nu)
Preteritum
(då)
Supinum/
Perfekt
(har/hade)
Aktiv  rosa 
rosa
rosar 
rosade rosat
Passiv rosas rosas rosades rosats
Perfekt Infinitiv att ha rosat
Perfekt har rosat
Pluskvamperfekt hade rosat
Futurum (bestämmer) ska rosa
Futurum (inte bestämmer) kommer att rosa
Presens particip rosande, rosandes
Perfekt particip en rosad + substantiv
ett rosat + substantiv
den/det/de rosade + substantiv
  • Synonymer:
  • Antonymer/Motsats:
  • Hyponymer:
  • Besläktade ord:
  • Sammansättningar:
  • Se även: 
  • Svenskord
  • Referenser:
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *