Råna Råna Rånar Rånade Rånat

Verb, Grupp 1
Engelska : Rob
Huvudformer Infinitiv
(grundform)
(att, hjälpverb)
Imperativ!  Presens
(nu)
Preteritum
(då)
Supinum/
Perfekt
(har/hade)
Aktiv  råna råna rånar rånade rånat
Passiv rånas  –  rånas  rånades  rånats
Perfekt Infinitiv att ha rånat
Perfekt har rånat
Pluskvamperfekt hade rånat
Futurum (bestämmer) ska råna
Futurum (inte bestämmer) kommer att råna
Presens particip rånande, rånandes
Perfekt particip rånad
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *