Öva Öva Övar Övade Övat

Verb, Grupp 1
Engelska : Practice
Huvudformer Infinitiv
(grundform)
(att, hjälpverb)
Imperativ!  Presens
(nu)
Preteritum
(då)
Supinum/
Perfekt
(har/hade)
Aktiv  öva öva! övar övade övat
Passiv övas övas övades övats
Perfekt Infinitiv att ha övat
Perfekt har övat
Pluskvamperfekt hade övat
Futurum (bestämmer) ska öva
Futurum (inte bestämmer) kommer att öva
Presens particip övande
Perfekt particip övad
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *