OCR-nummer

Engelska : OCR number

Förklaring: OCR-nummer på fakturor: Du som betalar dina räkningar via internetbanken anger allt som oftast ett OCR-nummer. Det fungerar som ett referensnummer och finns angivet någonstans på själva fakturan. (läs mer)

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *