Lära Lär Lär Lärde Lärt

Verb, Grupp 2A
Engelska : Learn, Teach
Huvudformer Infinitiv
(grundform)
(att, hjälpverb)
Imperativ!  Presens
(nu)
Preteritum
(då)
Supinum/
Perfekt
(har/hade)
Aktiv  lära lär! lär lärde lärt
Passiv läras lärs lärdes lärts
Perfekt Infinitiv att ha lärt
Perfekt har lärt
Pluskvamperfekt hade lärt
Futurum (bestämmer) ska lära
Futurum (inte bestämmer) kommer att lära
Presens particip lärande
Perfekt particip lärd
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *