Lämna Lämna Lämnar Lämnade Lämnat

Verb, Grupp 1
Engelska : Leave, Hand, Drop
Huvudformer Infinitiv
(grundform)
(att, hjälpverb)
Imperativ!  Presens
(nu)
Preteritum
(då)
Supinum/
Perfekt
(har/hade)
Aktiv  lämna lämna lämnar lämnade lämnat
Passiv lämnas   lämnas lämnades lämnats
Perfekt Infinitiv att ha lämnat
Perfekt har lämnat
Pluskvamperfekt hade lämnat
Futurum (bestämmer) ska lämna
Futurum (inte bestämmer) kommer att lämna
Presens particip lämnande
Perfekt particip lämnad
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *