Jämföra Jämför Jämför Jämförde Jämfört

Verb, Grupp 2A
Engelska : Compare
Huvudformer Infinitiv
(grundform)
(att, hjälpverb)
Imperativ!  Presens
(nu)
Preteritum
(då)
Supinum/
Perfekt
(har/hade)
Aktiv  jämföra jämför! jämför jämförde jämfört
Passiv jämföras   jämförs jämfördes jämförts
Perfekt Infinitiv att ha jämfört
Perfekt har jämfört
Pluskvamperfekt hade jämfört
Futurum (bestämmer) ska jämföra
Futurum (inte bestämmer) kommer att jämföra
Presens particip jämförande
Perfekt particip jämförd
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *