Innebära Innebär Innebar Inneburit

Verb, Grupp 4
Engelska : Imply, Mean
Huvudformer Infinitiv
(grundform)
(att, hjälpverb)
Imperativ!  Presens
(nu)
Preteritum
(då)
Supinum/
Perfekt
(har/hade)
Aktiv  innebära   innebär innebar inneburit
Passiv          
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *