Hitta Hitta Hittar Hittade Hittat

Verb, Grupp 1
Engelska : Find
Huvudformer Infinitiv
(grundform)
(att, hjälpverb)
Imperativ!  Presens
(nu)
Preteritum
(då)
Supinum/
Perfekt
(har/hade)
Aktiv  hitta hitta! hittar hittade hittat
Passiv hittas hittars hittades hittats
Perfekt Infinitiv att ha hittat
Perfekt har hittat
Pluskvamperfekt hade hittat
Futurum (bestämmer) ska hitta
Futurum (inte bestämmer) kommer att phitta
Presens particip hittande
Perfekt particip hittad
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *