Hålla Håll Håller Höll Hållit

Verb, Grupp 4
Engelska : Maintain, Hold
Huvudformer Infinitiv
(grundform)
(att, hjälpverb)
Imperativ!  Presens
(nu)
Preteritum
(då)
Supinum/
Perfekt
(har/hade)
Aktiv  hålla  håll  håller  höll  hållit 
Passiv hållas  hålls (hålles)  hölls  hållits
Perfekt Infinitiv att ha hållit
Perfekt har hållit
Pluskvamperfekt hade hållit
Futurum (bestämmer) ska hålla
Futurum (inte bestämmer) kommer att hålla
Presens particip hållande, hållandes
Perfekt particip en hållen + substantiv
ett hållet + substantiv
den/det/de hållna + substantiv
den hållne + maskulint substantiv
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *