Förbjuda Förbjud Förbjuder Förbjöd Förbjudit

Verb, Grupp 4
Engelska : Forbid, Prohibit
Huvudformer Infinitiv
(grundform)
(att, hjälpverb)
Imperativ!  Presens
(nu)
Preteritum
(då)
Supinum/
Perfekt
(har/hade)
Aktiv  förbjuda förbjud! förbjuder förbjöd förbjudit
Passiv förbjudas förbjuders förbjöds förbjudits
Perfekt Infinitiv att ha förbjudit
Perfekt har förbjudit
Pluskvamperfekt hade förbjudit
Futurum (bestämmer) ska förbjuda
Futurum (inte bestämmer) kommer att förbjuda
Presens particip förbjudande
Perfekt particip förbjuden
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *