Förändra Förändra Förändrar Förändrade Förändrat

Verb, Grupp 1
Engelska : Change, Alter, Transform
Huvudformer Infinitiv
(grundform)
(att, hjälpverb)
Imperativ!  Presens
(nu)
Preteritum
(då)
Supinum/
Perfekt
(har/hade)
Aktiv  förändra förändra förändrar förändrade förändrat
Passiv förändras   förändras förändrades förändrats
Perfekt Infinitiv att ha förändrat
Perfekt har förändrat
Pluskvamperfekt hade förändrat
Futurum (bestämmer) ska förändra
Futurum (inte bestämmer) kommer att förändra
Presens particip förändrande, förändrandes
Perfekt particip en förändrad + substantiv
ett förändrat + substantiv
den/det/de förändrade + substantiv
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *