Följa Följ Följer Följde Följt

Verb, Grupp 2A
Engelska : Follow
Huvudformer Infinitiv
(grundform)
(att, hjälpverb)
Imperativ!  Presens
(nu)
Preteritum
(då)
Supinum/
Perfekt
(har/hade)
Aktiv  följa följ! följer följde följt
Passiv följas följs följdes följts
Perfekt Infinitiv att ha följt
Perfekt har följt
Pluskvamperfekt hade följt
Futurum (bestämmer) ska följa
Futurum (inte bestämmer) kommer att följa
Presens particip följande
Perfekt particip följd
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *