Fly Fly Flyr Flydde Flytt

Verb, Grupp 3
Engelska : Flee, Escape
Huvudformer Infinitiv
(grundform)
(att, hjälpverb)
Imperativ!  Presens
(nu)
Preteritum
(då)
Supinum/
Perfekt
(har/hade)
Aktiv  fly fly! flyr flydde flytt
Passiv flys flys flyddes flytts
Perfekt Infinitiv att ha flytt
Perfekt har flytt
Pluskvamperfekt hade flytt
Futurum (bestämmer) ska fly
Futurum (inte bestämmer) kommer att fly
Presens particip flyende
Perfekt particip flydd
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *