Femte

Räkneord
Engelska: Fifth
Grundtal fem 
Ordningstal femte
Besläktade ord: första, andra, tredje, fjärde, femte, sjätte, sjunde, åttonde, nionde, tionde, elfte, tolfte, trettonde, fjortonde, femtonde, sextonde, sjuttonde, artonde, nittonde, tjugonde, trettionde, fyrtionde, femtionde, sextionde, sjuttionde, åttionde, nittionde, hundrade, tusende
Se även:
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *