Färga Färga Färgar Färgade Färgat

Verb, Grupp 1
Engelska : Color
Huvudformer Infinitiv
(grundform)
(att, hjälpverb)
Imperativ!  Presens
(nu)
Preteritum
(då)
Supinum/
Perfekt
(har/hade)
Aktiv  färga 
färga
färgar 
färgade färgat
Passiv färgas färgas färgades färgats
Perfekt Infinitiv att ha färgat
Perfekt har färgat
Pluskvamperfekt hade färgat
Futurum (bestämmer) ska färga
Futurum (inte bestämmer) kommer att färga
Presens particip färgande, färgandes
Perfekt particip en färgad + substantiv
ett färgat + substantiv
den/det/de färgade + substantiv
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *