Få Få Får Fick Fått

Verb, Grupp 4
Engelska : Get
Huvudformer Infinitiv
(grundform)
(att, hjälpverb)
Imperativ!  Presens
(nu)
Preteritum
(då)
Supinum/
Perfekt
(har/hade)
Aktiv  få! får fick fått
Passiv fås fås ficks fåtts
Perfekt Infinitiv att ha fått
Perfekt har fått
Pluskvamperfekt hade fått
Futurum (bestämmer) ska
Futurum (inte bestämmer) kommer att
Presens particip fåendes
Perfekt particip fådd
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *