Döma Döm Dömer Dömde Dömt

Verb, Grupp 2A
Engelska : Judge, Sentence, Adjudge
Huvudformer Infinitiv
(grundform)
(att, hjälpverb)
Imperativ!  Presens
(nu)
Preteritum
(då)
Supinum/
Perfekt
(har/hade)
Aktiv  döma döm dömer dömde dömt
Passiv dömas   döms dömdes dömts
Perfekt Infinitiv att ha dömt
Perfekt har dömt
Pluskvamperfekt hade dömt
Futurum (bestämmer) ska döma
Futurum (inte bestämmer) kommer att döma
Presens particip dömande
Perfekt particip dömd
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *