Bära Bär Bär Bar Burit

Verb, Grupp 4
Engelska : Carry, Wear
Huvudformer Infinitiv
(grundform)
(att, hjälpverb)
Imperativ!  Presens
(nu)
Preteritum
(då)
Supinum/
Perfekt
(har/hade)
Aktiv  bära bär! bär bar burit
Passiv bäras bärs bars burits
Perfekt Infinitiv att ha burit
Perfekt har burit
Pluskvamperfekt hade burit
Futurum (bestämmer) ska bära
Futurum (inte bestämmer) kommer att bära
Presens particip bärande
Perfekt particip buren
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *