Åska Åska Åskar Åskade Åskat

Verb, Grupp 1
Engelska : thunder
Huvudformer Infinitiv
(grundform)
(att, hjälpverb)
Imperativ!  Presens
(nu)
Preteritum
(då)
Supinum/
Perfekt
(har/hade)
Aktiv  åska 
åska
åskar 
åskade åskat
Passiv          
Perfekt Infinitiv att ha åskat
Perfekt har åskat
Pluskvamperfekt hade åskat
Futurum (bestämmer) ska åska 
Futurum (inte bestämmer) kommer att åska 
Presens particip åskande, åskandes
Perfekt particip
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *