Ansöka Ansök Ansöker Ansökte Ansökt

Verb, Grupp 2B
Engelska : Apply
Huvudformer Infinitiv
(grundform)
(att, hjälpverb)
Imperativ!  Presens
(nu)
Preteritum
(då)
Supinum/
Perfekt
(har/hade)
Aktiv  ansöka ansök ansöker ansökte ansökt
Passiv          
Perfekt Infinitiv att ha ansökt
Perfekt har ansökt
Pluskvamperfekt hade ansökt
Futurum (bestämmer) ska ansöka
Futurum (inte bestämmer) kommer att ansöka
Presens particip ansökande
Perfekt particip

Besläktade ord: Ansökan

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *