Anmäla Anmäl Anmäler Anmälde Anmält

Verb, Grupp 2A
Engelska : Register, Report, Declare, Announce
Huvudformer Infinitiv
(grundform)
(att, hjälpverb)
Imperativ!  Presens
(nu)
Preteritum
(då)
Supinum/
Perfekt
(har/hade)
Aktiv  anmäla anmäl! anmäler anmälde anmält
Passiv anmälas anmäls anmäldes anmälts
Perfekt Infinitiv att ha anmält
Perfekt har anmält
Pluskvamperfekt hade anmält
Futurum (bestämmer) ska anmäla
Futurum (inte bestämmer) kommer att anmäla
Presens particip anmälande
Perfekt particip anmäld
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *