Ångra Ångra Ångrar Ångrade Ångrat

Verb, Grupp 1
Engelska : Regret
Huvudformer Infinitiv
(grundform)
(att, hjälpverb)
Imperativ!  Presens
(nu)
Preteritum
(då)
Supinum/
Perfekt
(har/hade)
Aktiv  ångra ångra! ångrar ångrade ångrat
Passiv ångras   ångras ångrades ångrats
Perfekt Infinitiv att ha ångrat
Perfekt har ångrat
Pluskvamperfekt hade ångrat
Futurum (bestämmer) ska ångra
Futurum (inte bestämmer) kommer att ångra
Presens particip ångrande
Perfekt particip ångrad
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *