Välkommen Välkomnare Välkomnast Välkomnaste Välkomnaste

Adjektiv Komparation Grupp 1
Engelska : welcome

Positiv Komparativ Superlativ (predikativt)
Superlativ (attributivt, Plural) Superlativ (Attributivt) Maskulinum
välkommen välkomnare välkomnast välkomnaste välkomnaste
en välkommen + substantiv 
en/ett/den/det/de välkomnare + substantiv är välkomnast den/det/de välkomnaste + substantiv den välkomnaste + maskulint substant
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *